Konstytucja USA - wersja dwujęzyczna Pobierz za darmo

Podaj swój adres email, na który wyślemy Ci wiadomość umożliwiającą pobranie e-booka w każdym, dostępnym u nas formacie. Jeśli ta wiadomość nie dotrze do Ciebie (e-maile z różnych powodów nie zawsze docierają do adresata lub docierają z dużym opóźnieniem), użyj innego adresu.

Strona główna

Konstytucja USA - wersja dwujęzyczna

Autor:
James Madison
Format:
PDF, EPUB, MOBI
Ocena:
Oceń

Zachęcamy do wypełnienia poniższych pól. Jeśli jednak tego nie zrobisz to i tak Twoja ocena będzie się liczyć do średniej. Wpisane teksty pojawią się jako dostępne dla wszystkich po akceptacji przez moderatora.


Wypełnienie tego pola nie jest konieczne, aby Twoja recenzja ukazała się w serwisie. Jeśli je wypełnisz, to otrzymasz e-mail z tekstem recenzji, którą tu wpisałeś. Jeśli wpisałeś dłuższą recenzję warto, abyś zachował jej kopię w swoim komputerze.

 
 
4,50 ( 50 ) Przeczytaj recenzje ( 28 )

Przeczytaj jeden z najważniejszych tekstów jakie kiedykolwiek napisano. Dokument, który zmienił oblicze świata, i który stanowi fundament współczesnej demokracji. Jest on zaskakująco krótki a mimo to stanowi podstawę systemu prawnego i ustroju politycznego Stanów Zjednoczonych – największego światowego mocarstwa. Niezmiennie od ponad 200 lat. Nasz ebook zawiera zarówno nowe, zrewidowane tłumaczenie na język polski jak i angielski oryginał.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych stanowi najwyższe prawo obowiązujące w tym kraju – jest podstawą jego systemu prawnego i ustroju politycznego. Konstytucja ta ustanowiła przekształcenie Stanów Zjednoczonych z konfederacji państw (stanów) w jedno państwo, którego ustrój został oparty na zasadach: federalizmu (autonomia stanów w ramach federacji), trójpodziału władz akcentującego ich separację (przy zastosowaniu systemu wzajemnej kontroli i zachowania równowagi), demokratyczne formy rządu i respektowania praw jednostki przez państwo.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych została uchwalona 17 września 1787 (weszła w życie 4 marca 1789) jako dokument składający się z preambuły (wstęp określający cel jakiemu ma służyć dany akt prawny) oraz 7 artykułów. Warto podkreślić, że ówczesne Stany Zjednoczone składały się jedynie z 13 stanów a ich obszar był aż sześciokrotnie mniejszy od obecnego.

Jedyną formą wprowadzania do niej zmian jest uzupełnianie jej o tak zwane poprawki (amendmends). Pierwsze 10 poprawek zostało wprowadzone już po dwóch latach, na jednym z pierwszych posiedzeń Kongresu – są to tak zwane Bill of Rights czyli Karta Praw, gwarantująca swobody obywatelskie. Tak podstawowe prawa i wolności jak: swoboda wykonywania dowolnych praktyk religijnych, wolność słowa i zgromadzeń, prawo do uczciwego procesu, nietykalność osobista i posiadanego mienia zawarte są właśnie w tych 10 poprawkach.

Wprowadzanie poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych wymaga akceptacji 2/3 głosów Kongresu i Senatu oraz 3/4 stanów. Te wyśrubowane, trudne do spełnienia, wymagające namysłu i konsensusu warunki sprawiają, że poprawki wprowadzane są rzadko i ich liczba jest mała. Zapewnia to Konstytucji Stanów Zjednoczonych stabilność – odporność na plany wprowadzania do niej mało przemyślanych czy koniunkturalnych zmian.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych określa między innymi: strukturę, sposób wybierania i kompetencje władz federalnych: ustawodawczej (Kongres, Senat, Izba Reprezentantów), wykonawczej (Prezydent i Wiceprezydent) i sądowniczej (artykuły 1.–3.), wzajemne stosunki między stanami oraz sposób tworzenia i przyjmowania nowych stanów do Unii (artykuł 4.), procedurę zmiany konstytucji (artykuł 5.) i sposób jej ratyfikacji (artykuł 7.).

Ważnym aspektem Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest jej równościowy charakter – nie zawiera ona bowiem żadnych zapisów różnicujących prawa lub obowiązki obywateli w zależności od statusu społecznego, płci, rasy, posiadania tytułu szlacheckiego lub innych cech osobistych. Interesujące jest porównanie w tym zakresie Konstytucji Stanów Zjednoczonych z uchwaloną w podobnym czasie polską Konstytucją Trzeciego Maja, która różnicowała prawa i obowiązki poszczególnych, ówczesnych klas społecznych: szlachty, duchowieństwa, mieszczan i wreszcie chłopów.

Pierwotny projekt Konstytucji przygotował James Madison ze stanu Wirginia.

Opracowanie tekstu na podstawie wersji oryginalnej oraz dostępnych tłumaczeń wykonał Krzysztof Jahn.

Autor projektu okładki: Jacek Pałka

Recenzje
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 28.
A kiedy polska konstytucja będzie miała takie rozmiary i opisywała prawa obywatelskie w taki sposób
 
 
( 2018-03-05 07:48:20 )
Bardzo pożyteczna lektura
 
 
( 2016-11-07 18:17:35 )
Porównanie z Polską Konstytucją.
 
 
( 2016-06-03 08:03:20 )
Autor: Zbigniew S.
Dobra lektura w dobie walki o Trybunał K.
 
 
( 2016-01-08 19:56:00 )
Autor: Grzegorz
Warto udostępniać podobne pozycję po to aby na tym przykładzie pokazać co to jest "poprawka do konstytucji*
Warto się z nią zapoznać dla pełnego obrazu konstytucyjności
 
 
( 2015-12-22 11:22:24 )
Dokument dla każdego kogo interesuje demokracja
 
 
( 2015-08-17 16:48:29 )
Warto wiedzieć
 
 
( 2015-01-14 19:11:07 )
To dokument historyczny.
 
 
( 2014-11-07 12:31:43 )
Autor: marczak9@poczta.onet.pl
Nie można ocenić, bo takich dokumentów się nie ocenia. Mogą to zrobić tylko konstytucjonaliści.
Znakomite dzieło
 
 
( 2014-05-23 10:50:28 )
Autor: vroobell
Czyta sie jednym tchem, a akcja zapiera dech w piersiach Szczerze polecam wszystkim lekturę
Ok
 
 
( 2014-05-09 15:32:15 )
Ok
Lmponująca zwięzłość
 
 
( 2014-04-21 05:18:48 )
Autor: szczyrba@archidiecezja.lodz.pl
Dokument pozwalający zrozumieć problemy epok, w której powstały jego składniki
 
 
( 2014-04-19 11:34:07 )
Autor: Stach Głąbiński
Za słabo znam język angielski, by ocenić wierność tłumaczenia, co jest dla dokumentu najważniejsze - stąd ocena 4.
To jest to
 
 
( 2014-02-28 20:47:51 )
Autor: Jerzy
Wzór dla innych. Widać, że poprawki są nie do uniknięcia i trzeba z nich korzystać. I nie wstydzić się. Można się uczyć demokracji na tym tekście. Brawo!
Takie powinny być konstytucje
 
 
( 2014-02-19 10:53:10 )
Autor: europ
Trochę kiepskie tłumaczenie
 
 
( 2014-02-14 08:55:00 )
Autor: kpolity@sgh.waw.pl
zamiast zmieniać ciagle Polską Konstytucję powinno sie wprowadzać poprawki może nie byłoby dziś sytuacji z wypuszczanymi więźniami
Dobre
 
 
( 2014-02-13 15:33:44 )
Takie powinny być Konstytucje.
 
 
( 2014-02-12 07:37:11 )
Od 1789 roku do preambuły zostały dodane poprawki, które w sposób jasny i czytelny określają to co jest najważniejsze dla prawidłowego funkcjonowania Państwa. Nie zmiana Konstytucji co jakiś czas a stosowne poprawki w zależności od sytuacji. U nas bardzo dobra była Konstytucja 3 maja. Nie bawmy się w uchwalanie kolejnych wersji tylko uczmy się od innych.
Warto się zapoznać
 
 
( 2014-02-11 17:30:04 )
Cieszę się ,że mogłam przeczytać .Pewnie w księgarni nie kupiłabym .
 
 
( 2014-02-11 12:55:20 )
Autor: mariafila3@wp.pl
Warto poznawać tak istotne dla historii akty prawne które są jak by nie było podwaliną dla państwowści USA
 
 
( 2014-02-11 11:12:51 )
Autor: kwlodarczak@gmail.com

Utworzone przez: Marcin Gawski